Месюра Володимир Іванович

Викладач ВНТУ

Резюме

 Професійна діяльність:

  Вінницький національний технічний університет ( ВНТУ ), м. Вінниця , Україна

 • Професор кафедри комп’ютерних наук, з 01.09.2010 р. по теперішній час.
  Обов'язки: розробка навчальних планів і програм дисциплін з напряму підготовки бакалаврату  6.050501 «Комп’ютерні науки», а також спеціалітету та магістрату за спеціальністю 7.05010104 «Системи штучного інтелекту», організація наукової роботи на кафедрі, викладацька діяльність, наукова діяльність.
 • Доцент кафедри інтелектуальних систем, заст. зав. кафедри - з травня 1995 р. по вересень 2010 р.
  Обов'язки: розробка навчальних планів і програм дисциплін за спеціальністю "Інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень", організація навчального процесу, викладацька діяльність, наукова діяльність.
 • Начальник університетського центру електронних комунікацій Інтерцек - з липня 1996 р. по теперішній час.
  Обов'язки: розробка та реалізація концепції створення університетського вузла Internet, корпоративної комп'ютерної мережі університету та міської інформаційно - освітньої мережі, кадрове та матеріальне забезпечення центру, методичне та організаційне забезпечення навчання роботі в мережі Internet .
 • Заступник директора Вінницького обласного центру модульного навчання – 1996 – 2000 рр.
  Обов'язки: науково-методичне та адміністративне керівництво роботами з розробки та впровадження модульних програм навчання незайнятого населення робочими професіями та навчальних програм підвищення кваліфікації .
 • Старший викладач кафедри обчислювальної техніки - з вересня 1992 по травень 1995.
  Обов'язки: методична та організаційна підготовка викладання дисциплін з програмування, робота зі студентами, наукова робота.
 • Заступник директора навчального, науково-виробничого підприємства ДІАР при ВДТУ (за сумісництвом ) - з 1991 р. по 1994 р.
  Обов'язки : організація навчання робітничим професіям (оператор ЕОМ , бухгалтер - оператор ЕОМ , оператор комп’ютерного видавничого центру, програміст баз даних), проведення науково-технічних конференцій і виставок, керівництво розробкою автоматизованих систем діагностування електронної апаратури (АСД).
 • Провідний науковий співробітник - з січня 1988 р. по вересень 1992
  Обов'язки : наукове керівництво госпдоговірною тематикою, виконання обов'язків заступника начальника науково-дослідної лабораторії.
 • Начальник науково-дослідного центру автоматизованих систем контролю Вінницького Будинку науки і техніки Союзу HІО УРСР (за сумісництвом) - з 1988 р. по 1991 р.
  Обов'язки : наукове і адміністративне керівництво роботою центру, керівництво розробкою АСД , проведення науково-технічних конференцій і виставок, організація навчання робітничим професіям (оператор ЕОМ , бухгалтер - оператор ЕОМ , оператор комп’ютерного видавничого центру, програміст баз даних).
 • Старший науковий співробітник - з січня 1982 р. по грудень 1987 р.
  Обов'язки : розробка апаратного та програмного забезпечення систем діагностування електронної апаратури.

 Вінницьке ВО "Термінал", м. Вінниця, Українська РСР, СРСР 

 • Інженер-програміст з вересня 1979 р. по грудень 1981 р.
  Обов'язки : розробка програмного забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами.

 Шяуляйський телевізійний завод "Таурас", м.Шяуляй , Литвовська РСР, СРСР 

 • Інженер-конструктор з серпня 1972 р. по листопад 1972 р.
  Обов'язки : розробка автоматизованої системи діагностування телевізійної апаратури.

Громадська діяльність:

 • Голова громадської організації «Федерація програмування», з листопаду 2013 р. по теперішній час.
  Обов’язки: керівництво організацією, представництво організації, прийом облік та виключення членів організації, облік, ведення і зберігання, управління рахунками і т. ін.
 • Президент Всеукраїнського благодійного фонду «Асоціація підтримки та розвитку інформаційних технологій» - з липня 2007 р. по теперішній час.
  Обов’язки: керівництво Правлінням Фонду, затвердження перспективних планів і програм, представництво Фонду, підготовка та виконання рішень Конференції Фонду, видача наказів та розпоряджень і т. ін.

Членство у міжнародних професійних організаціях: 

 • Член Association for Computer Machinery (ACM) – 2007 р. – 2017 р.

Участь у міжнародних проектах: 

 • Координатор проведення олімпіад з інформатики проекту "Організація і адміністрування Всеукраїнських шкільних олімпіад через Інтернет" ( грант № 6454 міжнародного фонду "Відродження ") з 1.02.1999 р. по 31.12.1999 р.
  Обов'язки: участь у підготовці та проведенні мережевий міжнародної олімпіади з інформатики для школярів і студентів.
 • Керівник групи розробників модульних програм навчання комп'ютерним технологіям незайнятого населення України (спільний українсько- шведський проект AmuGruppen , Швеція - Мінісерство праці та соціальної політики України ) з 1.03.1997 р. по 31.07.1999 р.
  Обов'язки: керівництво групою розробників модульної програми та методичних матеріалів за модульним навчання незайнятого населення комп'ютерним технологіям, розробка модульної навчальної програми та методичних матеріалів, проведення занять з незайнятим населенням за модульною методикою AmuGruppen .
 • Директор проекту "Створення Вінницького регіонального навчально-методичного, консультаційного центру Internet" ( грант 4696 міжнародного Фонду "Відродження" ) - з лютого 1998 р. по січень 1999 р.
  Обов'язки : реалізація проекту створення в ВДТУ навчального класу Internet , розробка навчально- методичного забезпечення класу.
 • Директор проекту "На підтримку створення Вінницького міського освітнього вузла Internet" ( грант К96 - 0906 фонду "Євразія" ) - з лютого 1996 р. по березень 1997 р.
  Обов'язки : реалізація проекту створення міського інформаційно -освітнього вузла Internet .

Робота в редколегіях міжнародних журналів: 

 • Відповідальний секретар редколегії журналу "Оптико - електронні інформаційно -енергетичні технології" , Вінницький національний технічний університет, з 2001 р. по теперішній час.
 • Заступник головного редактора журналу «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», Вінницький національний технічний університет, з 2004 р. по 2009 р.
 • Член редколегії журналу " The Annals of the Stefan cel Mare University of Suceava " , університет " Стефана чел Маре" , г.Сучава , Румунія , з 1996 р. по  2001 р.

Робота в оргкомітетах міжнародних конференцій: 

 • Член Оргкомітету III – XII міжнародних наукових конференцій "Development and Application Systems", університет "Стефана чел Маре", м.Сучава, Румунія – 1996 р. - 2014 р.
  Обов'язки: розгляд надісланих на конференцію доповідей, участь у формуванні програми конференції.
 • Член Оргкомітету VIIІ міжнародної науково-практичної конференції "Інтернет - Освіта - Наука" , Вінницький національний технічний університет -  жовтень 2012 р.
  Обов'язки: рішення організаційних питань, розгляд надісланих на конференцію доповідей, участь у формуванні програми конференції.
 • Член Оргкомітету міжнародної конфе­ренції «Информацион­ные и вычислительные технологии», Грузинський університет ім. Святого Андрія Первозванного Патріаршества Грузії, Тбілісі, Грузія – 2010 р.
  Обов'язки: розгляд надісланих на конференцію доповідей, участь у формуванні програми конференції
 • Член оргкомітету наукового семінару “Sisteme Distribuite”, університет "Стефана чел Маре", м.Сучава, Румунія – 2008 р. - 2013 р.
  Обов'язки: розгляд надісланих на семінар доповідей, участь у формуванні програми семінару.
 • Член Оргкомітету IV - VI міжнародної наукової конференції "Інтернет - середовище за нови технології в інформаціонното суспільство", Велікот'рновскій університет святих Кирила і Мефодія – 2001р. - 2005 р.
  Обов'язки: розгляд надісланих на конференцію доповідей, участь у формуванні програми конференції
 • Засновник, член Оргкомітету, науковий секретар, I – VII міжнародних науково-практичних конференцій " Інтернет - Освіта - Наука" , Вінницький національний технічний університет - 1998 р. - 2010 р.
  Обов'язки: рішення організаційних питань, розгляд надісланих на конференцію доповідей, участь у формуванні програми конференції.

Робота з організації міжнародних студентських олімпіад: 

 • Директор українського сайту Південно-східного європейського регіонального півфіналу першості світу з програмування АСМ-ІСРС,
  Обов'язки: організація проведення півфіналу - 2011р. по теперешнцій час.
 • Координатор Міжнародного Кубку академіка Векуа з програмування в Україні, з 2014 р. по теперішній час.
 • Засновник і координатор Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, Вінницький національний технічний університет – 2001р. по теперішній час
  Обов'язки: розробка Положення, підготовка завдань, організація проведення олімпіади.
 • Член журі Південно-східного європейського регіонального півфіналу першості світу з програмування АСМ-ІСРС, Бухарестський політехнічний університет, м. Бухарест, Румунія, 1996 р. – 2010 р.
  Обов'язки : розробка та аналіз представлених на конкурс завдань, робота в складі журі.
 • Член журі міжнародного студентського конкурсу HARD & SOFT , університет "Стефана чел Маре", м.Сучава, Румунія – 1996 р, 2001 р., 2003 р.
  Обов'язки: розробка завдань, робота в складі журі.

Керівництво участю студентів у олімпіадах з програмування:

 • Фінал студентської першістю світу з програмування АСМ-ІСРС (командна):
  2014 р. м. Єкатеринбург, Російська Федерація - 76 місце;
  2008 р., м. Баннф, Альберта, Канада – 31 місце;  
  2006 р., м.Сан-Антоніо, Техас, США – 39 місце.
 • Півфінал студентської першістю світу з програмування АСМ-ІСРС (командна), Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна:
  2020 р. - 51 місце;
  2019 р. - 32 місце;
  2018 р. - 39 місце;
  2017 р. - 12 місце;
  2016 р. - 11 місце;
  2015 р. - 8 місце;
  2014 р. - 6 місце;
  2013 р. – 7 місце;
  2012 р. – 8 місце;
  2011 р. – 7 місце. 
 • Фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (командна), Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна:
  2020 р. - 21 місце;
  2019 р. - 13 місце;
  2018 р. - 30 місце;
  2017 р. -  8 місце;
  2016 р. - 11 місце;
  2015 р. - 7 місце;
  2014 р. - 5 місце;
  2013 р. – 3 і 34 місце;
  2012 р. – 7 місце;
  2011 р. – в і 13 місце;
  2010 р. – 7 місце;
  2009 р. – 11 місце;
  2008 р. – 14 і 29 місце;
  2007 р. – 3 і 8 місце;
  2006 р. – 1 місце і звання чемпіонів України, друга команда -  27 місце
  2005 р. – 3 і 24 місце;
  2004 р. – 2 і 7 місце;
  2003 р. – 3 і 28 місце;
  2002 р. – 2,3 і 15 місце;
  2001 р. – командний залік: 2 і 3 місце;
                   особистий залік: 2 і 3 місце. 
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (командна)
  2020 р. , Тернопільсікий національний педагогічний університет, м. Тернопіль  – 5 місце;
  2019 р. , Тернопільсікий національний педагогічний університет, м. Тернопіль  – 7 місце;
  2018 р. , Тернопільсікий національний педагогічний університет, м. Тернопіль  – 1 місце;
  2017 р. , Тернопільсікий національний педагогічний університет, м. Тернопіль  – 1 місце;
  2016 р. , Тернопільсікий національний педагогічний університет, м. Тернопіль  – 3,7 місце; 
  2015 р. , Хмельницький національний університет, м. Хмельницький  – 1,3 місце; 
  2014 р. , Хмельницький національний університет, м. Хмельницький  – 1,3,6 місце; 
  2013 р. , Сумський державний університет, м. Суми – 1,7,10 і 13 місце; 
  2012 р., Сумський державний університет, м. Суми – 1 і 8 місце; 
  2011 р., Сумський державний університет, м. Суми – 1 і 2 місце;
  2010 р. , Львівський національний університет ім. І. Франка, м .Львів -  2 і 8 місце;  
  2009 р., Львівський національний університет ім. І. Франка, м .Львів -  2 і 16 місце;  
  2008 р., Львівський національний університет ім. І. Франка, м .Львів -  3, 15 і 18 місце;  
  2007 р., Львівський національний університет ім. І. Франка, м .Львів -  2 і 15 місце;
  2006 р., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький – два 2  і 13 місце;
  2005 р., Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький -  1 і 3 місце;
  2004 р., Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький -  1 і 2 місце;
  2003 р. , Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький -  1 і 10 місце;
  2002 р., Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький -  2 і два 3 місця. 
 • Чесько-Словацька національна студентська олімпіада з програмування (командна), Чеський технічний університет у Празі, м. Прага, Чехія:
  2012 р. – 3 місце.                 
 • Міжнародна олімпіада з програмування мобільних роботів Earth Rover – 2012 (командна), Технічний університет Молдови, м. Кішінев, Молдова:
  2012 р. -  5 місце і диплом «За розробку найефективнішого алгоритму розпізнавання образів».
 • Міжнародна олімпіада з програмування на честь 20-річчя незалежності Азербайджану (командна), м. Баку, Азербайджан:
  2011 р. – 2 місце. 
 • Відкритий чемпіонат Південного Кавказу з програмування (командний), Грузинський технічний університет, м. Тбілісі, Грузія:
  2010 р. – командний залік – 2 місце;
                  особистий залік – два 2 місця. 
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму „Комп’ютерні науки” (особиста),  Харківський національний університет радіоелектроніки, м.Харків:
  2013 р. – 2 місце;
  2012 р. – два 2 місця;
  2010 р. – 2 місце. 
 • Всеукраїнська олімпіада з програмування мобільних роботів, Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, АР Крим
  2011 р. – командний залік – 2 місце;
  2010 р. – командний залік – 2 місце;
                  особистий залік – 1 місце.
   
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму інформатики (особиста), національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків:
  2013 р. -  два 2 місця;
  2012 р. – 2 місце;
  2009 р. – 1 місце. 
 • Кубок академіка І. Векуа, Грузія:
  2017 р., вінницький майданчик, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця:
        особистий залік - 2,3 місце.
  2016 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця:
        особистий залік - 2,3 місце.
  2015 р., вінницький майданчик, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця:
     командний залік – 1 місце;
     особистий залік - 1,2,два 3 місця.
  2014 р.,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця:
     командний залік – 3 місце.
  2013 р., Батумський державний університет, м. Батумі:
     командний залік – 3 місце;
     особистий залік – два 2 місця.
  2012 р., Кутаїський державний університет ім. Акакі Церетелі, м. Кутаісі:
     командний залік – 2 місце;
     особистий залік – 1 місце  і Кубок академіка Векуа в особистому заліку; 1, 2 і 3 місця.
  2011 р., Грузинський державний технічний університет, м. Тбілісі:
                командний залік – 3 місце
                особистий залік – 1,2,3 місця  
  2010 р., Грузинський університет ім. Святого Андрія Перво­званого Патріаршества Грузії, м. Тбілісі:
               командний залік – 2 місце, приз ім. Н.І.Мусхелішвілі кращій іноземній команді;
               особистий залік – 3 місце 
  2009 р., Грузинський університет ім. Святого Андрія Перво­званого Патріаршества Грузії, м. Тбілісі:
              командний залік – 2 місце;
               особистий залік – 3 місце.  
 • Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування ім..С.О.Лебедєва та В.М.Глушкова KPI-OPEN (командна), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ. Україна:
  2013 р. – 13 і 38 місце;
  2012 р. – 11 і 31 місця;
  2011 р. – два 3 місця;
  2010 р. – 8 місце;
  2009 р. – 16 місце;
  2007 р. – 13 і 38 місце;
  2006 р. – 38 місце. 
 • Міжнародна 24-годинна олімпіада з програмування  Challenge-24 (командна), Будапештський технолого-економічний університет, м.Будапешт, Угорщина:
  2005 р. – 28 місце.    
 • Кубок України з програмування (командна), Одеський національний університет, м.Одеса:
  2004 р. – 2 місце;
  2003 р. – 2 місце. 
 • Відкрита Всесибірська олімпіада з програмування (командна), Новосибірський державний університет, м. Новосибірськ, Російська Федерація:
  2009 р.: очний тур - 6 місце;
  2003 р.: Інтернет тур –  5 місце; очний тур - 3 місце;
  2001 р.: очний тур - 6 місце. 
 • Міжнародна олімпіада Асоціації МАРК (особиста), Удмуртський державний університет, м. Іжевськ, Російська Федерація:
  2001 р. - 1 і 3 місце. 
 • Міжнародна олімпіада Hard & Soft (командна), університет "Стефана чел Маре", м. Сучава, Румунія:
  2009 р. – 13 місце;
  2003 р. – 4 місце;
  2001 р. – 5 місце;
  1996 р. – 6 місце. 
 • Півфінал студентської першістю світу з програмування АСМ-ІСРС (командна), Бухарестський політехнічний університет,  м. Бухарест, Румунія:
  2010 р. – 9 місце;
  2009 р. – 10 місце;
  2007 р – 2 місце;
  2006 р. – 8 місце;
  2005 р. – 3 місце;
  2004 р. – 13 і 18 місце;
  2002 р. – 6 місце;
  2001 р. – 12 і 19 місце;
  2000 р. – 18 місце;
  1999 р. – 14 місце;
  1998 р. – 23 місце;
  1997 р. – 7 місце;
  1996 р. – 6 місце;
  1995 р. – 17 місце.

Освіта:

 • Стажування у ТОВ "СДМ Україна", тема: "Дослідження сучасних нечітких гібридних технологій обчислювального інтелекту та методів і засобів інтелектуального аналізу даних", квітень-травень 2018 р
 • Стажування з питань розробки програм модульного навчання незайнятого населення - " АмуГруппен " Швеція : Стокгольм , Мальме , Уппсалла - березень 1997р. , вересень 1998 р.
 • Докторантура Вінницького політехнічного інституту, 1990-1993 рр.
 • Аспірантура Вінницького політехнічного інституту, 1982-1985 рр. Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.16 "Інформаційно-вимірювальні системи в науці і техніці".
 • Московські заочні курси іноземних мов, відділення англійської мови - 1981 -1982 рр.
 • Вінницький політехнічний інститут Вінниця , Українська РСР, СРСР
  Факультет радіотехніки , закінчив у 1977 році.
  Спеціалізація : проектування радіотехнічної апаратури.

Публікацій 192

Хобі .

Контактна інформація

тел. моб. 0972647731

Електронна пошта mesyura@vntu.edu.ua