Месюра Володимир Іванович

Викладач ВНТУ

Публікації

Авторські світоцтва (8)

1. Кісарчук Б. М., Месюра В. І. Програмний модуль «Нечітка система автоматичного гальмування транспортного засобу». - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №102156. Комп`ютерна програма. Дата реєстрації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 29.01.2021.
2. Малініч І. П., Месюра В. І. Скріпт відслідковування пакетів скандувального трафіку у випробувальному хмарному середовищу. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103073. Комп`ютерна програма. Дата реєстрації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 10.03.2021.
3. Малініч І. П., Месюра В. І. Засіб обробки лог-файлів iptables з аналізуванням пакетів мережевого сканування. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103074. Комп`ютерна програма. Дата реєстрації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 10.03.2021.
4. Закусило Т. М., Месюра В. І. Модуль роботи із контактами користувача. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103775. Комп`ютерна програма. Дата реєстрації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 6.04.2021.
5. Закусило Т. М., Месюра В. І. Модуль визначення типу темпераменту користувача. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103776. Комп`ютерна програма. Дата реєстрації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 6.042021.
6. Закусило Т. М., Месюра В. І. Модуль реєстрації подій з фіксованою датою. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103777. Комп`ютерна програма. Дата реєстрації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 6.042021.
7. Корчиста О. В., Месюра В. І. Інтелектуальний модуль планування шляху на основі мурашкового алгоритму. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74707. Комп`ютерна програма. Дата реєстрації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 14.11.2017.
8. Корчиста О. В., Месюра В. І. Модуль створення та відображення графу знайденим оптимальним шляхом. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74851. Комп`ютерна програма. Дата реєстрації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 20.11.2017.

Монографії (2)

1. Роїк О. М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл [Текст] : монографія / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра. - Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2004. – 110 с. - ISBN 966-641-076-1.
2. Байда Н.П., Месюра В.И., Роик А.М. Самообучающиеся анализаторы производственных дефектов РЭА. - М.: Радио и связь, 1991 - 256 с.

Патенти (1)

1. Пат. 4889 UA, МПК А61В 5/05. Пристрій для вимірювання електричного опору біологічних тканин для задач медичної діагностики [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра (Україна). - № u20040503658 ; заявл. 17.05.2004 ; опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.

Статті (67)

1. Закусило Т. М. Розробка структури інформаційної технології організації особистого тайм-менеджменту [Текст] / Т. М. Закусило, В. І. Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 1. – С. 70-76.
2. Щербіна Є. С., Месюра В. І. Механізми інтеграції блокчейнів між собою. - Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 2. – С. 85-91. - DOI: https://doi.org/10.31649/1997-9266
3. І. П. Малініч, В. І. Месюра, і І. Р. Арсенюк, «Аналіз використання трафіку при скануванні комп`ютерних мереж різними версіями Nmap», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 92–97, Чер 2021.
4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп`ютерні науки» / Укладачі : І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, С. В. Барабан, В. П. Майданюк. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 56 с.
5. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 – «Комп`ютерні науки» / Уклад. В. І. Месюра, Я. В. Іванчук, О. К. Колесницький. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 42 с.
6. Щербіна Є. С. Пошук оптимального маршруту платежу у Lightning Network [Текст] / Є. С. Щербіна, В. І. Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 6. – С. 93-99.
7. Закусило Т. М. Планування подій з використанням цільової форми організація тайм-менеджменту [Електронний ресурс] / Т. М. Закусило, В. І. Месюра // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 4. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/620/583.
8. І. Малініч і В. Месюра, Ін`єктивний метод отримання даних користувацького досвіду в ігрових симуляторах комп`ютерних мереж, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 49-54, Жов 2019.
9. Гранік М. О. Метод визначення схожості новинні текстів шляхом порівняння їх заголовків з використанням задачі про призначення [Текст] / М. О. Гранік, В. І. Месюра // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2016. - № 2. - C. 29-32.
10. Гранік М. Алгоритм визначення схожості текстів новин на основі поліноміального хешування [Текст] / Михайло Гранік, Володимир Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 4. – С. 75-79.
11. Морфіянець О. О. Розпізнавання виразу обличчя з використанням глибокого навчання [Текст] / О. О. Морфіянець, В. І. Месюра // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 4. - С. 183-186.
12. Гранік М. О. Метод визначення схожості новинних текстів на основі статистичної міри "term frequency-inverce document frequency" [Текст] / М. О. Гранік, В. І. Месюра // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 4. - С. 180-182.
13. Бендерук Ю. А. Динамічна зміна коефіцієнтів соціалізації та персоналізації методу рою часток під час розв`язання задачі про розподіл економічного навантаження [Текст] / Ю. А. Бендерук, М. О. Гранік, В. І. Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 3. - С. 96-98.
14. Месюра В. І. Метод оцінювання ступеня готовності оператора до прийняття рішень під час ліквідації швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, О. А. Шаригін // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/376.
15. Бендерук Ю. А. Підбір константних параметрів методу рою часток за методом імітації відпалу під час розв`язання задачі розподілу виробничого навантаження [Електронний ресурс] / Ю. А. Бендерук, В. І. Месюра // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/368.
16. Месюра В. І. Принципи та проблеми розвитку всеукраїнської студентської олімпіади з програмування [Текст] / В.І. Месюра, І.Р. Арсенюк, Н.В. Журавльова // Матеріали 8-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-Освіта-Наука-2012 (ІОН-2012)», 1-5 жовтня, 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 96-97.
17. Месюра, В. І. Система обробки інформації на основі мікроблогінгу для кіберінфраструктури підприємства [Текст] / В. І. Месюра, М. В. Островська, О. Д. Поліщук // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2012. - № 1. - С. 25-29.
18. Білодрай Ю. В. Використання соціальних медіа для менеджменту групової цілеспрямованої діяльності [Текст] / Ю. В. Білодрай, В. І. Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 58-64.
19. Особливості розробки crm-систем для фармацевтичної галузі на прикладі cdm optimize pharma [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, А. В. Козачук, О. А. Шаригін [та ін.] // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/269.
20. Білодрай Ю. В. Комунікаційна система проектного й операційного менеджменту в соціальних медіа [Електронний ресурс] / Ю. В. Білодрай, В. І. Месюра // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/268.
21. Месюра В. І. Математична модель кластера протоколу маршрутизації [Текст] / В. І. Месюра, Ю. Я. Зелінська // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2011. - № 2.
22. Месюра В. І. Архітектура системи підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій [Текст] / В. І. Месюра, O. A. Шаригін, А. В. Козачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 6. - С. 72-75.
23. Майданюк В. П. Кодування рухомих зображень на основі формування просторових частотних компонент [Текст] / В. П. Майданюк, В. І. Месюра, А. О. Стахов // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2010. - № 3.
24. Сілагін, О. В. Адаптивна система оцінки якості графічних растрових зображень [Текст] / О. В. Сілагін, В. І. Месюра // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2010. - № 2. - С. 119-121.
25. Месюра В. Архітектура системи підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій [Текст] / В. І. Месюра, О. А. Шаригін // Збірник матеріалів конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», Вінниця, 28 вересня - 3 жовтня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 251-253.
26. Зелінська Ю. Протокол маршрутизації мобільних мереж на основі моделей кластерного аналізу [Текст] / Ю. Зелінська, В. І. Месюра // Збірник матеріалів конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», 28 вересня - 3 жовтня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 454-455.
27. Месюра В. І. CDM Optimize Pharma, особливості розробки CRM систем для фармацевтичної галузі [Текст] / В. І. Месюра, А. Козачук, О. А. Шаригін // Збірник матеріалів конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», Вінниця, 28 вересня - 3 жовтня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 269-270.
28. Сілагін О. В. Експертна система оцінки якості графічних растрових зображень [Текст] / О. В. Сілагін, В. І. Месюра // Збірник матеріалів конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», Вінниця, 28 вересня - 3 жовтня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 289-291.
29. Арсенюк І. Р. Навчально-дослідницька система автоматичного керування радіокерованим візком [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, Ю. Л. Ляшенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 1. - С. 112-115.
30. Розвиток олімпіадного руху з програмування в Україні: цілі, стан, преспективи [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. І. Месюра [та ін.] // «Інтернет – освіта – наука – 2008» : шоста міжнародна конференція ІОН – 2008, 7 – 11 жовтня, 2008 : збірник матеріалів конференції. – Вінниця : УІВЕСУМ-Вінниця, 2008 – Т. 1. - С. 98 – 102.
31. Арсенюк І. Р. Реалізація навчальної системи керування радіокерованим візком [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра. Ю. Ляшенко // «Інтернет – Освіта – Наука 2008» : VI міжнародна науково-практична конференція, 7-11 жовтня 2008 р. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 114-116.
32. Особенности реализации CRM системы CDM Flaxible с использованием Smalltalk [Текст] / В. И. Месюра, Томас Бомберг, В. Седлецький, И. Р. Арсенюк // Збірник матеріалів доповідей 6-ої міжнародної конференції «INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2008», Вінниця, 8-11 жовтня 2008 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 551-552.
33. Алгоритм маршрутизації ситуативних мобільних комп`ютерних мереж на основі альтернативних таблиць маршрутизації [Текст] / Т. Куба, В. В. Колодний, Н. Лисак, В. І. Месюра // Збірник матеріалів доповідей 6-ої міжнародної конференції «INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2008», Вінниця, 8-11 жовтня 2008 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 333-335.
34. Лисак Н. Маршрутизація в ситуативних мобільних комп`ютерних мережах в умовах високої рухливості вузлів мережі [Текст] / Н. Лисак, В. І. Месюра, В. Ференець // Збірник матеріалів доповідей 6-ої міжнародної конференції «INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2008», Вінниця, 8-11 жовтня 2008 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 330-332.
35. Месюра В. І. Використання нейронних мереж для оцінки фінансового стану підприємста [Text] / В. І. Месюра, В. Іващенко // The Fifrth International Conference "INTERNET-EDUCATION-SCIENCE" Vinnitsia, Ukrain, October 10-14, 2006. - 2006. - P. 260-263.
36. Власюк А. І. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини [Текст] / А. І. Власюк, В. І. Месюра, Б. А. Власюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 3. - С. 75-79.
37. Mesyura Volodymyr The Effective Decisions of Model`s Construction of Information Resources Management on Distance Learning [Text] / Volodymyr Mesyura, Oleksandr Hoshaba, Serhiy Yuhimchuk, Natalia Mesyura // Proceedings of the Seventh International Conrence "Development And Аppli-cation Systems". – Suceava, 2004 - P. 436-441.
38. Mesyura Volodymyr The spam filtration by means of probable method [Text] / Volodymyr Mesyura, Vyacheslav Sedletskyy, Bohdan Vlasyuk // The Fourth International Conference "INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2004" Baku-Vinnitsia-Velika Turnovo, September 28-October 16 2004. 2004. - P. 559-560.
39. Roik A. In-Circuit Measurement of Complex Circuits Parameters With Electrical Separation by Iteration Method [Text] / Alexander Roik, Vladimir Mesyura // Advances in Electrical and Computer Engineering. -“Stefan cel Mare” University of Suceava.- 2003. - № 1. - P. 28-31.
40. Заварзин А. В. Визуализация автоматической классификации многомерных пространственных данных [Текст] / А. В. Заварзин, В. И. Месюра // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технологіі. - 2002. - № 1(3). - С. 30 -37.
41. Mesura Vladimir Development and realization of agglomerative regionalization algorithms and probing of their time complexity [Text] / Vladimir Mesura, Andrew Zavarzin // Advances in Electrical and Computer Engineering. - “Stefan cel Mare” University of Suceava, 2002.- № 1. - P. 23-27.
42. Roik Alexander Space Quality Indexes Optimization for Systems of a Complex Objects Technical State Recognition [Text] / Alexander Roik, Vladimir Mesyura // Optoelectronic Information-Power Technologies. – 2002. - № 2(4). – P. 144-147.
43. Mesura V. I. Er-model of classification system of multidimensional dana in vector gis [Текст] / V. I. Mesura, A. V. Zavarzin // Интернет-среда за нови технологии в информационното общество : материалы четвертой международной научной конференции. – Велико-Тырново : Изд-во университета «Св. Кирилла и Мефодия», 2001. – С. 54-57.
44. Роїк О. М. Структурно-алгоритмічні методи корекції похибок перетворень параметрів елементів замкнених кіл [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра // Електротехніка та енергетика. – 2001. – № 2. – С. 9-12.
45. Шарыгин А. А. Особенновти проекта создания системы дистанционного обучения ВГТУ [Текст] / А. А. Шарыгин, В. И. Месюра, В. Е. Сорокин [и др.] // "Интернет-среда за нови технологии в информационното общество" : материалы четвертой международной научной конференции. – Велико-Тырново : Изд-во университета «Св. Кирилла и Мефодия», 2001. – С. 115-121.
46. Месюра В. И. Знание-ориентированный подход к идентификации структуры цифровых электронных устройств [Текст] / В. И. Месюра, Т. М. Ставничая // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2000. - № 2. - С. 13-17.
47. Месюра В. И. Информационно-образовательная сеть Винницкого региона [Текст] / В. И. Месюра // Интернет, Общество, Личность – ИОЛ-2000. Новые информационно-пе¬дагогические технологии : тезисы докладов международной конференции. – Санкт-Петербург, 2000. - С. 241-242.
48. Roik Aleksandr Synthesis of Diagnostic Equations for Systems of Combined Diagnosis / Aleksandr Roik, Vladimir Mesyura, Tatyana Stavnichnaya // Proceedings of the Fifth International Conference "Development And Аppli-cation Systems". – Suceava, 2000. – p.395-398.
49. Месюра В. И. Знание-ориентированный подход к идентификации структуры цифровых электронных устройств / В. И. Месюра, Т. Н. Ставничая // Контроль і управління в складних системах (КУСС-99) : Матеріали п`ятої між нар. наук.-техн. конференції. - УНІВЕРСУМ-Вінниця,1999. - с. 44-50.
50. Роїк О. М. Вимірювання параметрів багатополюсних ланцюгів для задач діагностування радіоелектронних приладів [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1998. - № 2. - С. 13-17.
51. Месюра В. И. Особливості побудови учбової експертної інформаційно-пошуковох системи [Текст] / В. И. Месюра, Т. М. Ставнича // Інтернет-Наука-Освіта – ІОН-1998 : матеріали першої міжнародної науково-методичної конференції. - УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1998. – С. 295-300.
52. Месюра В. И. Модульная система обучения компьютерным технологиям [Текст] / В. И. Месюра, И. В. Месюра, Л. В. Щербак // Інтернет-Наука-Освіта (ІОН-1998) : матеріали першої міжнародної науково-методичної конференції. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1998. – С. 261-270.
53. Mesyura V. I. Knowledge-Based Algorithm of Hybrid Electronic Devices Identification [Text] / V. I. Mesyura, A. M. Roik, A. Y. Efimenko // Proceedings of the Third International Conrence "Development And Аpplication Systems". - Suceava, 1996. - Vol. 8. - P. 149-156.
54. Mesyura V. I. The Analisis of Recogni¬ion Sequences` Structure and Application Points for Digital Components Identification [Text] / V. I. Mesyura // Proceedings of the Third International Conrence "Development And Аppli-cation Systems". - Suceava, 1996. - Vol. 8. - P. 141-148.
55. Месюра В. И. Организация знаний в автоматизированной системе диагностирования и идентификации электронных устройств [Текст] / В. И. Месюра // KDS-95 "Знания - диалог - решение" : сборник научных трудов междунар. конф. - Ялта, 1995. - Т. 2. - С. 437-443.
56. Baida N. P. Approach tj the In-Circuit Testers Training for Electronic Devices Identification [Text] / N. P. Baida, V. I. Mesyura, A. M. Roik.// International Journal information theories & Applications. – 1995. – Vol. 3, № 7. – P. 28-35.
57. Гнатюк В. В. Применение экспертной системы для идентификации структуры электронных устройств [Текст] / В. В. Гнатюк, В. И. Месюра // Приборостроение-94 : материалы научн.-техн. конф. с международным участием. - Винница, Симферополь, 1994. - С. 76.
58. Месюра В. И. Объектно-ориентированный подход в задачах идентификации структуры электронных устройств [Текст] / В. И. Месюра // Приборостроение-94 : материалы научн.-техн. конф. с международным участием. - Винница-Симферополь, 1994. - С. 75.
59. Ефименко А. Я. Использование функционально-алгебраических моделей для идентификации цифровых компонентов [Текст] / А. Я. Ефименко, В. И. Месюра, А. М. Роик // Приборостроение-94 : материалы научн.-техн. конф. с международным участием. - Винница-Симферополь, 1994. - С. 49.
60. Дмитренко С. В. Иерархия объектов системы идентификации структуры электронных устройств [Текст] / С. В. Дмитренко, А. Я. Ефименко, В. И. Месюра // Приборостроение-94 : материалы научн.-техн. конф. с международным участием. - Винница-Симферополь, 1994. - С. 34.
61. Гнатюк В. В. Универсальная оболочка для построения экспертных систем / В. В. Гнатюк, В. И. Месюра // Информационный листок. - Винница, ЦНТЭИ. – 1994. - № 32. - 5 с.
62. Байда Н. П. АРМ разработчика программы покомпонентного диагностирования [Текст] / Н. П. Байда, В. И. Месюра, А. М. Роик // Механизация и автоматизация управления. – 1992. – № 1. – с.46 – 48.
63. Роик А. М. Вероятностно-статистический метод повышения точности измерительных преобразователей [Текст] / А. М. Роик, В. И. Месюра, В. И. Луцюк // Вестник хозяйственной ассоциации производителей средств отображения. Серия "Методы управления бездефектностью в производстве". – Винница : ЦНИИ «Инфракон», 1991. - № 3. - С. 68-75.
64. Байда Н. П. Тенденции развития современных средств покомпонентного диагностирования РЭА и ЭВА [Текст] / Н. П. Байда, В. И. Месюра // Приборы и системы управления. – 1991.– № 3. – С. 26-27.
65. Байда Н. П. Настольные тестеры для поэлементного диагностирования печатных узлов радиоэлектронной аппаратуры [Текст] / Н. П. Байда, В. И. Месюра, А. М. Роик // Механизация и автоматизация управления. – 1988. – № 4. – С. 31–35.
66. Анализаторы производственных дефектов [Текст] / В. И. Месюра, И. Н. Котов, А. М. Роик, Э. М. Калашников // Структурное и покомпонентное диагностирование устройств радиоэлектронной аппаратуры : тезисы докл. научн. техн. конф. - Mосква : ЦНИИТЭИ, 1986. - С. 54-55.
67. Месюра В. И. Организация самоконтроля процесса коммутации в системе поэлементного диагностирования [Текст] / В. И. Месюра, Т. М. Болотова, Г. К. Крупская // Структурное и покомпонентное диагностирование устройств радиоэлектронной аппаратуры : тезисы докл. научн. техн. конф. - Mосква : ЦНИИТЭИ, 1986. - С. 57-59.

Тези доповідей (69)

1. Канаєв Є. Ю., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Обґрунтування доцільності застосування генетичного алгоритму для задачі проходження лабіринтів // Тези доповідей L науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії. – Вінниця: ВНТУ, 2021.
2. Ліщинський М. О., Месюра В. І., Арсенюк І. Р. Інтелектуальний модуль прогнозування заторів на дорогах // Тези доповідей L науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії. – Вінниця: ВНТУ, 2021.
3. Продан В. О. Маршрутизація доставки вантажів на основі мурашкового алгоритму [Електронний ресурс] / В. О. Продан, В. І. Месюра, І. Р. Арсенюк // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2021/paper/view/12671.
4. Лесик О. В. Аналіз методів шифрування інформації [Електронний ресурс] / О. В. Лесик, В. І. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9511.
5. Донець В. В. Інтелектуальний блок прогнозування врожайності [Електронний ресурс] / В. В. Донець, В. І. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9643.
6. Щербіна Е. Проблема масштабування біткоїн блокчейну та підходи до її вирішення [Електронний ресурс] / Е. Щербіна, В. І. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9705.
7. Закусило Т. М. Аналіз структури та основних модулів інформаційної технології організації особистого тайм-менеджменту [Електронний ресурс] / Т. М. Закусило, В. І. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9774.
8. Сліпчик В. Аналіз алгоритмів пошуку раціонального шляху для автоматизованої служби таксі [Електронний ресурс] / В. Сліпчик, І. Арсенюк, В. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9808.
9. Ліщинський М. Iнтелектуальний модуль прогнозування заторів на дорогах [Електронний ресурс] / М. Ліщинський, В. Месюра, І. Арсенюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9811.
10. Малініч І. Шляхи оптимізації доставки трьохвимірного контенту у хмарних середовищах [Електронний ресурс] / І. Малініч, В. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9815.
11. Бузовський П. О. Аналіз метаевристичних підходів до розв`язання задачі складання навчальних розкладів [Електронний ресурс] / П. О. Бузовський, В. І. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9816.
12. Лещинський В. О. Обгрунтування вибору метаевристики для визначення оптимального маршруту [Електронний ресурс] / В. О. Лещинський, В. І. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9892.
13. Гурський О. М. Розробка веб-сервісу оцінки гравця під час футбольного матчу [Електронний ресурс] / О. М. Гурський, В. І. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9903.
14. Донець В. В. Програмний модуль оптимізації послідовності свердління отворів в друкованій платі [Електронний ресурс] / В. В. Донець, В. І. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9944.
15. Малініч І. П., Месюра В. І. Проблеми використання високоінтерактивних honeypot-середовищ при дослідженні характеру мережевих вторгнень [Текст] / І. П. Малініч, В. І. Месюра / Proceedings of the XII International scientific-practical conference«INTERNET-EDUCATION-SCIENCE» (IES-2020), Ukraine, Vinnytsia, 26-29 May 2020. – Vinnytsia : NTU, 2020. – С. 71-73.
16. Закусило Тарас Огляд сервісів, що реалізують організацію управлінням часу [Текст] / Т. Закусило, В. Месюра // Proceedings of the XII International scientific-practical conference«INTERNET-EDUCATION-SCIENCE» (IES-2020), Ukraine, Vinnytsia, 26-29 May 2020. – Vinnytsia : VNTU, 2020. – С. 36–39.
17. Щербіна Євгеній Вирішення проблеми масштабування біткоін блокчейну за допомогою централізованого сервісу агрегації транзакцій [Текст] / Є. Щербіна, В. Месюра // Proceedings of the XII International scientific-practical conference«INTERNET-EDUCATION-SCIENCE» (IES-2020), Ukraine, Vinnytsia, 26-29 May 2020. – Vinnytsia : VNTU, 2020. – С. 199–201.
18. Долганевич А. О. Дослідження генетичної операції мутації [Електронний ресурс] / А. О. Долганевич, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5458.
19. Волик Олексій Інтелектуальний модуль планування схеми відеоспостереження [Електронний ресурс] / О. Волик, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22679.
20. Тасьмук Дмитро Оптимізація міського трафіку за допомогою генетичного алгоритму [Текст] / Д. Тасьмук, В. Месюра // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 24-25.
21. Гранік Михайло Аналіз методів оцінювання правдивості новинної інформації [Електронний ресурс] / М. Гранік, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22684.
22. Никуляк А. В. Модуль керування товарними запасами серверна частина [Електронний ресурс] / А. В. Никуляк, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4977.
23. Месюра В. І. Аналіз мов написання смарт контрактів існуючих криптовалют [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, Є. С. Щербіна // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5426.
24. Педоренко Владислав Використання RESTful API при розробці модуля керування товарними запасами [Текст] / А. Сотнікова, О. Сілагін // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 218-220.
25. Тасьмук Дмитро Визначення параметрів алгоритму оптимізації керування рухом на перехресті [Електронний ресурс] / Д. Тасьмук, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22728.
26. Педоренко В. Модуль керування товарними запасами клієнтська частина [Електронний ресурс] / В. Педоренко, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4971.
27. Никуляк Артем Веб-додаток управління товарними запасами на основі трирівневої архітектури [Текст] / А. Сотнікова, О. Сілагін // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 214-215.
28. Малиновський Володимир Планування спортивних турнірів на основі програмування в обмеженнях [Електронний ресурс] / В. Малиновський, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22707.
29. Месюра В. І. Гібридна система з прозорою інтерпретацєю результатів машинного навчання [Електронний ресурс] / В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5390.
30. Корчиста Ольга Гібридний модуль планування шляху мобільного робота у динамічному середовищі [Текст] / О. Корчиста // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 26-27.
31. Корчиста О. В. Навігація мобільного робота у динамічному середовищі [Електронний ресурс] / О. В. Корчиста, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4894.
32. Цикра В. О. Дослідження та порівняльний аналіз методів екстраполяції для прогнозування доходів малого бізнесу [Електронний ресурс] / В. О. Цикра, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5210.
33. Щербіна Євгеній Аналіз мов написання смарт контрактів існуючих криптовалют [Текст] / Є. Щербіна, В. Месюра // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 186-187.
34. Корчиста Ольга Розробка нечіткої бази знань гібридного модулю планування шляху [Електронний ресурс] / О. Корчиста, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22700.
35. Гранік Михайло Обгрунтування доцільності використання глибинного навчання для розв`язання задач розпізнавання неправдивих новин [Текст] / М. Гранік, В. Месюра // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 202-203.
36. Лавренюк А. О. Використання багатокритеріального генетичного алгоритму для покращення прозорості результатів машинного навчання [Електронний ресурс] / А. О. Лавренюк, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5459.
37. Тасьмук Д. І. Задача розфарбування графу для керування рухом на перехресті [Електронний ресурс] / Д. І. Тасьмук, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5277.
38. Месюра В. І. Розробка теоретико-методичних засад оцінювання правдивості новинної інформації. визначення неправдивих новин за допомогою наївного баєсівого класифікатора [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, М. О. Гранік // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5395.
39. Долганевич Андрій Розробка моделі оперативного планування виробництва [Електронний ресурс] / А. Долганевич, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22692.
40. Малиновський В. В. Застосуання меметичного алгоритму для розв`язання багатоекстремальних задач [Електронний ресурс] / В. В. Малиновський, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5460.
41. Лавренюк Андрій Дослідження моделей інтелектуального аналізу даних для побудови систем кредитного скорингу [Електронний ресурс] / А. Лавренюк, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22706.
42. Дикий О. В. Гібридний модуль логічного виведення для підбору персонального раціону харчування [Електронний ресурс] / О. В. Дикий, В. І. Месюра // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3631.
43. Долганевич А. О. Алгоритм евристичного пошуку шляху в динамічніх середовищах [Електронний ресурс] / А. О. Долганевич, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2226.
44. Месюра В. І. Інтелектуальний модуль евристичного пошуку для задачі про турніри [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, В. С. Малиновський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2224.
45. Сімоненко Д. В. Мультиагентна система маршрутизації на основі мурашкового алгоритму [Електронний ресурс] / Д. В. Сімоненко, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2223.
46. Щербіна Є. С. Програмна реалізація ядра криптовалюти [Електронний ресурс] / Є. С. Щербіна, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2222.
47. Лавренюк А. О. Система скорінгової оцінки кредитоспроможності позичальника на основі нечіткої нейронної мережі [Електронний ресурс] / А. О. Лавренюк, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2221.
48. Гранік М. О. Метод визначення схожості новинних текстів шляхом порівняння їх заголовків із використанням задачі про призначення [Електронний ресурс] / М. О. Гранік, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/1831.
49. Яланський Д. А. Підвищення надійності серверних систем шляхом комплексного поєднання різнорівневих медодів балансування [Електронний ресурс] / Д. А. Яланський, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2157.
50. Тасьмук Д. І. Розробка інтелектуального чат-боту кафедри комп`ютерних наук [Електронний ресурс] / Д. І. Тасьмук, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2042.
51. Корчиста О. В. Інтелектуальний модуль планування шляху мобільного робота; Intelligent Path Planning Of Mobile Robot [Електронний ресурс] / О. В. Корчиста, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2026.
52. Дикий О. В. Інтелектуальна система «дієтолог» [Електронний ресурс] / О. В. Дикий, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/1965.
53. Гранік, Михайло Алгоритм визначення схожості текстів новин на основі поліноміального хешування [Текст] / М. Гранік, В. Месюра // Proceedings of the tenth international scientific-practical conference «Internet-Education-Science» (IES-2016), Vinnytsia, 11-14 October, 2016. - Vinnytsia : VNTU, 2016. - С. 34-36.
54. Дикий Олександр Аналіз і оцінювання фінансового економічного стану підприємства на основі нечіткої логіки [Текст] / О. Дикий, Н. Лисак, В. Месюра // Proceedings of the tenth international scientific-practical conference «Internet-Education-Science» (IES-2016), Vinnytsia, 11-14 October, 2016. - Vinnytsia : VNTU, 2016. - С. 32-33.
55. Месюра В. І. Використання дерев рішень для визначення потенційних покупців товару [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, Д. С. Оленчук // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1154.
56. Дикий О. В. Оцінка фінансового стану підприємства з використанням нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. В. Дикий, В. І. Месюра // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1140.
57. Хрущак В. В. Інформаційна технологія сумарізації документів [Електронний ресурс] / В. В. Хрущак, В. І. Месюра // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1012.
58. Лавренюк А. О. Інтелектуальний модуль аналізу даних для кредитного скорингу [Електронний ресурс] / А. О. Лавренюк, В. І. Месюра // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1123.
59. Сімоненко Д. В. Кооперативне навчання агентів маршрутизації у мобільних комп`ютерних мережах [Електронний ресурс] / Д. В. Сімоненко, В. І. Месюра // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/846.
60. Месюра В. І. Інтелектуала система управління мобільним роботом на основі нечітких нейронних мереж [Текст] / В. І. Месюра, М. А. Томчук, К. П. Ситник // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні системи і технології", Суми, 14-16 травня 2014 р. – 2014. – С. 103.
61. СумДУ
62. Месюра, В. Реконструкція перешкод за зображенням для забезпечення точності управління автономним мобільним роботом [Текст] / Володимир Месюра, Костянтин Ситник // Proceedings of the ninth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2014), Vinnytsia, 14 - 17 October, 2014. - Vinnytsia : VNTU, 2014. - С. 46-47.
63. Гранік, М. Нечітка система прийняття рішень щодо максимального розрізу графа [Текст] / Михайло Гранік, Володимир Месюра // Proceedings of the ninth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2014), Vinnytsia, 14 - 17 October, 2014. - Vinnytsia : VNTU, 2014. - С. 10-11.
64. Бендерук, Ю. Використання навчання на основі протиставлення для розв`язання задачі про розподіл економічного навантаження при виробництві продукції на основі методу рою часток [Текст] / Юлія Бендерук, Володимир Месюра // Proceedings of the ninth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2014), Vinnytsia, 14 - 17 October, 2014. - Vinnytsia : VNTU, 2014. - С. 8-9.
65. Месюра, В. Принципи та проблеми розвитку всеукраїнської студентської олiмпiади з програмування [Текст] / Володимир Месюра, Iгор Арсенюк, Наталiя Журавльова // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 96-97.
66. Грабко, В. Створення централiзованої системи iнтернет-пiдтримки процесу навчання студентiв програмуванню [Текст] / Володимир Грабко, Володимир Месюра, Iгор Арсенюк // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 54-55.
67. Месюра, В. Використання активних секвенцiйних фiльтрiв для динамiчного реагування на змiни онтологiї кiберiнфраструктури на основi мiкроблогiнгу [Текст] / Володимир Месюра, Марiя Островська, Олексiй Полiщук // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 43-44.
68. Арсенюк І. Р. Адаптивний алгоритм керування радіокерованим візком [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, В. В. Савчук // П`ята міжнародна конференція «Інтернет – освіта – наука – 2006» (ІОН – 2006), 10 – 14 жовтня, 2006 р. : збірник матеріалів конференції. – Вінниця : УІВЕСУМ-Вінниця, 2006. – Т. 2. - С. 583 – 585.
69. Байда Н. П. Метод идентификации компонентов в печатных узлах неизвестной структуры [Текст] / Н. П. Байда, В. И. Месюра, А. Я. Ефименко // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика : материалы конф. с междунар. участием. - Харьков, ХГПУ, 1994. - С. 213.