Месюра Володимир Іванович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (1)

1. Роїк О. М., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл Роїк О. М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл [Текст] : монографія / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра. - Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2004. –
110 с. - ISBN 966-641-076-1.

Навчальні посібники (1)

1. Месюра В. І., Яровий А. А., Арсенюк І. Р. Експертні системи. Частина 1 Месюра В. І. Експертні системи [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / В. І. Месюра, А. А. Яровий, І. Р. Арсенюк. – Вінниця : ВНТУ, 2006.– 114 с.

Патенти (1)

1. Роїк Олександр Митрофанович, Арсенюк Ігор Ростиславович, Месюра Володимир Іванович Пристрій для вимірювання електричного опору біологічних тканин для задач медичної діагностики Пат. 4889 UA, МПК А61В 5/05. Пристрій для вимірювання електричного опору біологічних тканин для задач медичної діагностики [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра (Україна). - № u20040503658 ; заявл. 17.05.2004 ; опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.

Статті (59)

1. Гранік М. О., Месюра В. І. Метод визначення схожості новинних текстів шляхом порівняння їх заголовків із використанням задачі про призначення Гранік М. О. Метод визначення схожості новинні текстів шляхом порівняння їх заголовків з використанням задачі про призначення [Текст] / М. О. Гранік, В. І. Месюра // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2016. - № 2. - C. 29-32.
2. Гранік М. О., Месюра В. І. Алгоритм визначення схожості текстів новин на основі поліноміального хешування Гранік М. Алгоритм визначення схожості текстів новин на основі поліноміального хешування [Текст] / Михайло Гранік, Володимир Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 4. – С. 75-79.
3. Морфіянець О. О., Месюра В. І. Розпізнавання виразу обличчя з використанням глибокого навчання Морфіянець О. О. Розпізнавання виразу обличчя з використанням глибокого навчання [Текст] / О. О. Морфіянець, В. І. Месюра // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 4. - С. 183-186.
4. Гранік М. О., Месюра В. І. Метод визначення схожості новинних текстів на основі статистичної міри "term frequency-inverce document frequency" Гранік М. О. Метод визначення схожості новинних текстів на основі статистичної міри "term frequency-inverce document frequency" [Текст] / М. О. Гранік, В. І. Месюра // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 4. - С. 180-182.
5. Бендерук Ю. А., Гранік М. О., Месюра В. І. Динамічна зміна коефіцієнтів соціалізації та персоналізації методу рою часток під час розв`язання задачі про розподіл економічного навантаження Бендерук Ю. А. Динамічна зміна коефіцієнтів соціалізації та персоналізації методу рою часток під час розв`язання задачі про розподіл економічного навантаження [Текст] / Ю. А. Бендерук, М. О. Гранік, В. І. Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 3. - С. 96-98.
6. Месюра В. І., Шаригін О. А. Метод оцінювання ступеня готовності оператора до прийняття рішень під час ліквідації швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті Месюра В. І. Метод оцінювання ступеня готовності оператора до прийняття рішень під час ліквідації швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, О. А. Шаригін // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/376.
7. Бендерук Ю. А., Месюра В. І. Підбір константних параметрів методу рою часток за методом імітації відпалу під час розв`язання задачі розподілу виробничого навантаження Бендерук Ю. А. Підбір константних параметрів методу рою часток за методом імітації відпалу під час розв`язання задачі розподілу виробничого навантаження [Електронний ресурс] / Ю. А. Бендерук, В. І. Месюра // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/368.
8. Месюра В. І., Арсенюк І. Р., Журавльова Н. В. Принципи та проблеми розвитку всеукраїнської студентської олімпіади з програмування Месюра В. І. Принципи та проблеми розвитку всеукраїнської студентської олімпіади з програмування [Текст] / В.І. Месюра, І.Р. Арсенюк, Н.В. Журавльова // Матеріали 8-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-Освіта-Наука-2012 (ІОН-2012)», 1-5 жовтня, 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 96-97.
9. Месюра В. І., Островська М. В., Поліщук О. Д. Система обробки інформації на основі мікроблогінгу для кіберінфраструктури підприємства Месюра, В. І. Система обробки інформації на основі мікроблогінгу для кіберінфраструктури підприємства [Текст] / В. І. Месюра, М. В. Островська, О. Д. Поліщук // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2012. - № 1. - С. 25-29.
10. Білодрай Ю. В., Месюра В. І. Використання соціальних медіа для менеджменту групової цілеспрямованої діяльності Білодрай Ю. В. Використання соціальних медіа для менеджменту групової цілеспрямованої діяльності [Текст] / Ю. В. Білодрай, В. І. Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 58-64.
11. Месюра В. І., Козачук А. В., Шаригін О. А., Бомберг Т., Росенкранц Е. Особливості розробки crm-систем для фармацевтичної галузі на прикладі cdm optimize pharma Особливості розробки crm-систем для фармацевтичної галузі на прикладі cdm optimize pharma [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, А. В. Козачук, О. А. Шаригін [та ін.] // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/269.
12. Білодрай Ю. В., Месюра В. І. Комунікаційна система проектного й операційного менеджменту в соціальних медіа Білодрай Ю. В. Комунікаційна система проектного й операційного менеджменту в соціальних медіа [Електронний ресурс] / Ю. В. Білодрай, В. І. Месюра // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/268.
13. Месюра В. І., Зелінська Ю. Я. Математична модель кластера протоколу маршрутизації Месюра В. І. Математична модель кластера протоколу маршрутизації [Текст] / В. І. Месюра, Ю. Я. Зелінська // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2011. - № 2.
14. Месюра В. І., Шаригін O. A., Козачук А. В. Архітектура системи підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій Месюра В. І. Архітектура системи підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій [Текст] / В. І. Месюра, O. A. Шаригін, А. В. Козачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 6. - С. 72-75.
15. Майданюк В. П., Месюра В. І., Стахов А. О. Кодування рухомих зображень на основі формування просторових частотних компонент Майданюк В. П. Кодування рухомих зображень на основі формування просторових частотних компонент [Текст] / В. П. Майданюк, В. І. Месюра, А. О. Стахов // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2010. - № 3.
16. Сілагін О. В., Месюра В. І. Адаптивна система оцінки якості графічних растрових зображень Сілагін, О. В. Адаптивна система оцінки якості графічних растрових зображень [Текст] / О. В. Сілагін, В. І. Месюра // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2010. - № 2. - С. 119-121.
17. Месюра В. І., Шаригін О. А. Архітектура системи підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій Месюра В. Архітектура системи підтримки прийняття рішень керівника ліквідації надзвичайних ситуацій [Текст] / В. І. Месюра, О. А. Шаригін // Збірник матеріалів конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», Вінниця, 28 вересня - 3 жовтня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 251-253.
18. Зелінська Ю., Месюра В. І. Протокол маршрутизації мобільних мереж на основі моделей кластерного аналізу Зелінська Ю. Протокол маршрутизації мобільних мереж на основі моделей кластерного аналізу [Текст] / Ю. Зелінська, В. І. Месюра // Збірник матеріалів конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», 28 вересня - 3 жовтня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 454-455.
19. Месюра В. І., Козачук А., Шаригін О. А. CDM Optimize Pharma, особливості розробки CRM систем для фармацевтичної галузі Месюра В. І. CDM Optimize Pharma, особливості розробки CRM систем для фармацевтичної галузі [Текст] / В. І. Месюра, А. Козачук, О. А. Шаригін // Збірник матеріалів конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», Вінниця, 28 вересня - 3 жовтня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 269-270.
20. Сілагін О. В., Месюра В. І. Експертна система оцінки якості графічних растрових зображень Сілагін О. В. Експертна система оцінки якості графічних растрових зображень [Текст] / О. В. Сілагін, В. І. Месюра // Збірник матеріалів конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», Вінниця, 28 вересня - 3 жовтня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 289-291.
21. Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Ляшенко Ю. Л. Навчально-дослідницька система автоматичного керування радіокерованим візком Арсенюк І. Р. Навчально-дослідницька система автоматичного керування радіокерованим візком [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, Ю. Л. Ляшенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 1. - С. 112-115.
22. Мокін Б. І., Грабко В. В., Месюра В. І., Арсенюк І. Р., Журавльова Н. В., Мокин Б. И., Месюра В. И., Арсенюк И. Р., Журавлева Н. В., Mokin B. I., Hrabko V. V., Mesyura V. I., Arsenyuk I. R., Juravleva N. V. Розвиток олімпіадного руху з програмування в Україні: цілі, стан, преспективи Розвиток олімпіадного руху з програмування в Україні: цілі, стан, преспективи [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. І. Месюра [та ін.] // «Інтернет – освіта – наука – 2008» : шоста міжнародна конференція ІОН – 2008, 7 – 11 жовтня, 2008 : збірник матеріалів конференції. – Вінниця : УІВЕСУМ-Вінниця, 2008 – Т. 1. - С. 98 – 102.
23. Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Ляшенко Ю. Реалізація навчальної системи керування радіокерованим візком Арсенюк І. Р. Реалізація навчальної системи керування радіокерованим візком [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра. Ю. Ляшенко // «Інтернет – Освіта – Наука 2008» : VI міжнародна науково-практична конференція, 7-11 жовтня 2008 р. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 114-116.
24. Месюра В. И., Бомберг Томас, Седлецький В., Арсенюк И. Р., Месюра В. І., Арсенюк І. Р. Особенности реализации CRM системы CDM Flaxible с использованием Smalltalk Особенности реализации CRM системы CDM Flaxible с использованием Smalltalk [Текст] / В. И. Месюра, Томас Бомберг, В. Седлецький, И. Р. Арсенюк // Збірник матеріалів доповідей 6-ої міжнародної конференції «INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2008», Вінниця, 8-11 жовтня 2008 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 551-552.
25. Куба Т., Колодний В. В., Лисак Н., Месюра В. І. Алгоритм маршрутизації ситуативних мобільних комп`ютерних мереж на основі альтернативних таблиць маршрутизації Алгоритм маршрутизації ситуативних мобільних комп`ютерних мереж на основі альтернативних таблиць маршрутизації [Текст] / Т. Куба, В. В. Колодний, Н. Лисак, В. І. Месюра // Збірник матеріалів доповідей 6-ої міжнародної конференції «INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2008», Вінниця, 8-11 жовтня 2008 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 333-335.
26. Лисак Н., Месюра В. І., Ференець В. Маршрутизація в ситуативних мобільних комп`ютерних мережах в умовах високої рухливості вузлів мережі Лисак Н. Маршрутизація в ситуативних мобільних комп`ютерних мережах в умовах високої рухливості вузлів мережі [Текст] / Н. Лисак, В. І. Месюра, В. Ференець // Збірник матеріалів доповідей 6-ої міжнародної конференції «INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2008», Вінниця, 8-11 жовтня 2008 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 330-332.
27. Месюра В. І., Іващенко В. Використання нейронних мереж для оцінки фінансового стану підприємста Месюра В. І. Використання нейронних мереж для оцінки фінансового стану підприємста [Text] / В. І. Месюра, В. Іващенко // The Fifrth International Conference "INTERNET-EDUCATION-SCIENCE" Vinnitsia, Ukrain, October 10-14, 2006. - 2006. - P. 260-263.
28. Власюк А. І., Месюра В. І., Власюк Б. А. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини Власюк А. І. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини [Текст] / А. І. Власюк, В. І. Месюра, Б. А. Власюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 3. - С. 75-79.
29. Mesyura V. I., Hoshaba O., Yuhimchuk S., Mesyura N., Месюра В. І., Хошаба О. М., Юхимчук С. В. The Effective Decisions of Model`s Construction of Information Resources Management on Distance Learning Mesyura Volodymyr The Effective Decisions of Model`s Construction of Information Resources Management on Distance Learning [Text] / Volodymyr Mesyura, Oleksandr Hoshaba, Serhiy Yuhimchuk, Natalia Mesyura // Proceedings of the Seventh International Conrence "Development And Аppli-cation Systems". – Suceava, 2004 - P. 436-441.
30. Mesyura V. I., Sedletskyy V., Vlasyuk B., Месюра В. І., Седлецький В., Власюк Б. The spam filtration by means of probable method Mesyura Volodymyr The spam filtration by means of probable method [Text] / Volodymyr Mesyura, Vyacheslav Sedletskyy, Bohdan Vlasyuk // The Fourth International Conference "INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2004" Baku-Vinnitsia-Velika Turnovo, September 28-October 16 2004. 2004. - P. 559-560.
31. Roik A. M., Mesyura V. I., Роїк О. М., Месюра В. І. In-Circuit Measurement of Complex Circuits Parameters With Electrical Separation by Iteration Method Roik A. In-Circuit Measurement of Complex Circuits Parameters With Electrical Separation by Iteration Method [Text] / Alexander Roik, Vladimir Mesyura // Advances in Electrical and Computer Engineering. -“Stefan cel Mare” University of Suceava.- 2003. - № 1. - P. 28-31.
32. Заварзин А., Месюра В. И., Заварзін А., Месюра В. І. Визуализация автоматической классификации многомерных пространственных данных Заварзин А. В. Визуализация автоматической классификации многомерных пространственных данных [Текст] / А. В. Заварзин, В. И. Месюра // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технологіі. - 2002. - № 1(3). - С. 30 -37.
33. Mesyura V. I., Zavarzin A., Месюра В. І., Заварзін А. Development and realization of agglomerative regionalization algorithms and probing of their time complexity Mesura Vladimir Development and realization of agglomerative regionalization algorithms and probing of their time complexity [Text] / Vladimir Mesura, Andrew Zavarzin // Advances in Electrical and Computer Engineering. - “Stefan cel Mare” University of Suceava, 2002.- № 1. - P. 23-27.
34. Roik A. M., Mesyura V. I., Роїк О. М., Месюра В. І. Space Quality Indexes Optimization for Systems of a Complex Objects Technical State Recognition Roik Alexander Space Quality Indexes Optimization for Systems of a Complex Objects Technical State Recognition [Text] / Alexander Roik, Vladimir Mesyura // Optoelectronic Information-Power Technologies. – 2002. - № 2(4). – P. 144-147.
35. Mesyura V. I., Zavarzin A. V., Месюра В. І., Заварзін А. В. Er-model of classification system of multidimensional dana in vector gis Mesura V. I. Er-model of classification system of multidimensional dana in vector gis [Текст] / V. I. Mesura, A. V. Zavarzin // Интернет-среда за нови технологии в информационното общество : материалы четвертой международной научной конференции. – Велико-Тырново : Изд-во университета «Св. Кирилла и Мефодия», 2001. – С. 54-57.
36. Роїк О. М., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Структурно-алгоритмічні методи корекції похибок перетворень параметрів елементів замкнених кіл Роїк О. М. Структурно-алгоритмічні методи корекції похибок перетворень параметрів елементів замкнених кіл [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра // Електротехніка та енергетика. – 2001. – № 2. – С. 9-12.
37. Шарыгин А. А., Месюра В. И., Сорокин В. Е., Коржик П. В., Янюк В. А., Месюра В. І. Особенновти проекта создания системы дистанционного обучения ВГТУ Шарыгин А. А. Особенновти проекта создания системы дистанционного обучения ВГТУ [Текст] / А. А. Шарыгин, В. И. Месюра, В. Е. Сорокин [и др.] // "Интернет-среда за нови технологии в информационното общество" : материалы четвертой международной научной конференции. – Велико-Тырново : Изд-во университета «Св. Кирилла и Мефодия», 2001. – С. 115-121.
38. Месюра В. И., Ставничая Т. Н., Месюра В. І., Ставнича Т. М. Знание-ориентированный подход к идентификации структуры цифровых электронных устройств Месюра В. И. Знание-ориентированный подход к идентификации структуры цифровых электронных устройств [Текст] / В. И. Месюра, Т. М. Ставничая // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2000. - № 2. - С. 13-17.
39. Месюра В. И., Месюра В. І. Информационно-образовательная сеть Винницкого региона Месюра В. И. Информационно-образовательная сеть Винницкого региона [Текст] / В. И. Месюра // Интернет, Общество, Личность – ИОЛ-2000. Новые информационно-пе¬дагогические технологии : тезисы докладов международной конференции. – Санкт-Петербург, 2000. - С. 241-242.
40. Roik A. M., Mesyura V. I., Stavnichnaya T. M., Роїк А. М., Месюра В. І., Ставнича Т. М. Synthesis of Diagnostic Equations for Systems of Combined Diagnosis Roik Aleksandr Synthesis of Diagnostic Equations for Systems of Combined Diagnosis / Aleksandr Roik, Vladimir Mesyura, Tatyana Stavnichnaya // Proceedings of the Fifth International Conference "Development And Аppli-cation Systems". – Suceava, 2000. – p.395-398.
41. Месюра В. И., Ставничая Т. Н., Месюра В. І., Ставнича Т. М. Знание-ориентированный подход к идентификации структуры цифровых электронных устройств Месюра В. И. Знание-ориентированный подход к идентификации структуры цифровых электронных устройств / В. И. Месюра, Т. Н. Ставничая // Контроль і управління в складних системах (КУСС-99) : Матеріали п`ятої між нар. наук.-техн. конференції. - УНІВЕРСУМ-Вінниця,1999. - с. 44-50.
42. Роїк О. М., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Вимірювання параметрів багатополюсних ланцюгів для задач діагностування радіоелектронних приладів Роїк О. М. Вимірювання параметрів багатополюсних ланцюгів для задач діагностування радіоелектронних приладів [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1998. - № 2. - С. 13-17.
43. Месюра В. І., Ставнича Т. М. Особливості побудови учбової експертної інформаційно-пошуковох системи Месюра В. И. Особливості побудови учбової експертної інформаційно-пошуковох системи [Текст] / В. И. Месюра, Т. М. Ставнича // Інтернет-Наука-Освіта – ІОН-1998 : матеріали першої міжнародної науково-методичної конференції. - УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1998. – С. 295-300.
44. Месюра В. И., Месюра И. В., Щербак Л. В., Месюра В. І., Месюра І. В. Модульная система обучения компьютерным технологиям Месюра В. И. Модульная система обучения компьютерным технологиям [Текст] / В. И. Месюра, И. В. Месюра, Л. В. Щербак // Інтернет-Наука-Освіта (ІОН-1998) : матеріали першої міжнародної науково-методичної конференції. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1998. – С. 261-270.
45. Mesyura V. I., Roik A. M., Efimenko A. Y., Месюра В. І., Роїк О. М. Knowledge-Based Algorithm of Hybrid Electronic Devices Identification Mesyura V. I. Knowledge-Based Algorithm of Hybrid Electronic Devices Identification [Text] / V. I. Mesyura, A. M. Roik, A. Y. Efimenko // Proceedings of the Third International Conrence "Development And Аpplication Systems". - Suceava, 1996. - Vol. 8. - P. 149-156.
46. Mesyura V. I., Месюра В. І. The Analisis of Recogni¬ion Sequences` Structure and Application Points for Digital Components Identification Mesyura V. I. The Analisis of Recogni¬ion Sequences` Structure and Application Points for Digital Components Identification [Text] / V. I. Mesyura // Proceedings of the Third International Conrence "Development And Аppli-cation Systems". - Suceava, 1996. - Vol. 8. - P. 141-148.
47. Месюра В. И., Месюра В. І. Организация знаний в автоматизированной системе диагностирования и идентификации электронных устройств Месюра В. И. Организация знаний в автоматизированной системе диагностирования и идентификации электронных устройств [Текст] / В. И. Месюра // KDS-95 "Знания - диалог - решение" : сборник научных трудов междунар. конф. - Ялта, 1995. - Т. 2. - С. 437-443.
48. Baida N. P., Mesyura V. I., Roik A. M., Байда Н. П., Месюра В. І., Роїк О. М. Approach tj the In-Circuit Testers Training for Electronic Devices Identification Baida N. P. Approach tj the In-Circuit Testers Training for Electronic Devices Identification [Text] / N. P. Baida, V. I. Mesyura, A. M. Roik.// International Journal information theories & Applications. – 1995. – Vol. 3, № 7. – P. 28-35.
49. Гнатюк В. В., Месюра В. И., Месюра В. І. Применение экспертной системы для идентификации структуры электронных устройств Гнатюк В. В. Применение экспертной системы для идентификации структуры электронных устройств [Текст] / В. В. Гнатюк, В. И. Месюра // Приборостроение-94 : материалы научн.-техн. конф. с международным участием. - Винница, Симферополь, 1994. - С. 76.
50. Месюра В. И., Месюра В. І. Объектно-ориентированный подход в задачах идентификации структуры электронных устройств Месюра В. И. Объектно-ориентированный подход в задачах идентификации структуры электронных устройств [Текст] / В. И. Месюра // Приборостроение-94 : материалы научн.-техн. конф. с международным участием. - Винница-Симферополь, 1994. - С. 75.
51. Ефименко А. Я., Месюра В. И., Роик А. М., Месюра В. І., Роїк О. М. Использование функционально-алгебраических моделей для идентификации цифровых компонентов Ефименко А. Я. Использование функционально-алгебраических моделей для идентификации цифровых компонентов [Текст] / А. Я. Ефименко, В. И. Месюра, А. М. Роик // Приборостроение-94 : материалы научн.-техн. конф. с международным участием. - Винница-Симферополь, 1994. - С. 49.
52. Дмитренко С. В., Ефименко А. Я., Месюра В. И., Месюра В. І. Иерархия объектов системы идентификации структуры электронных устройств Дмитренко С. В. Иерархия объектов системы идентификации структуры электронных устройств [Текст] / С. В. Дмитренко, А. Я. Ефименко, В. И. Месюра // Приборостроение-94 : материалы научн.-техн. конф. с международным участием. - Винница-Симферополь, 1994. - С. 34.
53. Гнатюк В. В., Месюра В. И., Месюра В. І. Универсальная оболочка для построения экспертных систем Гнатюк В. В. Универсальная оболочка для построения экспертных систем / В. В. Гнатюк, В. И. Месюра // Информационный листок. - Винница, ЦНТЭИ. – 1994. - № 32. - 5 с.
54. Байда Н. П., Месюра В. И., Роик А. М., Роїк О. М., Месюра В. І. АРМ разработчика программы покомпонентного диагностирования Байда Н. П. АРМ разработчика программы покомпонентного диагностирования [Текст] / Н. П. Байда, В. И. Месюра, А. М. Роик // Механизация и автоматизация управления. – 1992. – № 1. – с.46 – 48.
55. Роик А. М., Месюра В. И., Луцюк В. И., Месюра В. І., Луцюк В. І., Роїк О. М. Вероятностно-статистический метод повышения точности измерительных преобразователей Роик А. М. Вероятностно-статистический метод повышения точности измерительных преобразователей [Текст] / А. М. Роик, В. И. Месюра, В. И. Луцюк // Вестник хозяйственной ассоциации производителей средств отображения. Серия "Методы управления бездефектностью в производстве". – Винница : ЦНИИ «Инфракон», 1991. - № 3. - С. 68-75.
56. Байда Н. П., Месюра В. И., Месюра В. І. Тенденции развития современных средств покомпонентного диагностирования РЭА и ЭВА Байда Н. П. Тенденции развития современных средств покомпонентного диагностирования РЭА и ЭВА [Текст] / Н. П. Байда, В. И. Месюра // Приборы и системы управления. – 1991.– № 3. – С. 26-27.
57. Байда Н. П., Месюра В. И., Роик А. М., Месюра В. І., Роїк О. М. Настольные тестеры для поэлементного диагностирования печатных узлов радиоэлектронной аппаратуры Байда Н. П. Настольные тестеры для поэлементного диагностирования печатных узлов радиоэлектронной аппаратуры [Текст] / Н. П. Байда, В. И. Месюра, А. М. Роик // Механизация и автоматизация управления. – 1988. – № 4. – С. 31–35.
58. Месюра В. И., Котов И. Н., Роик А. М., Калашников Э. М., Месюра В. І., Роїк О. М. Анализаторы производственных дефектов Анализаторы производственных дефектов [Текст] / В. И. Месюра, И. Н. Котов, А. М. Роик, Э. М. Калашников // Структурное и покомпонентное диагностирование устройств радиоэлектронной аппаратуры : тезисы докл. научн. техн. конф. - Mосква : ЦНИИТЭИ, 1986. - С. 54-55.
59. Месюра В. И., Болотова Т. М., Крупская Г. К., Месюра В. І. Организация самоконтроля процесса коммутации в системе поэлементного диагностирования Месюра В. И. Организация самоконтроля процесса коммутации в системе поэлементного диагностирования [Текст] / В. И. Месюра, Т. М. Болотова, Г. К. Крупская // Структурное и покомпонентное диагностирование устройств радиоэлектронной аппаратуры : тезисы докл. научн. техн. конф. - Mосква : ЦНИИТЭИ, 1986. - С. 57-59.

Тези доповідей (51)

1. Долганевич А. О., Месюра В. І. Дослідження генетичної операції мутації Долганевич А. О. Дослідження генетичної операції мутації [Електронний ресурс] / А. О. Долганевич, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5458.
2. Волик Олексій, Месюра Володимир Інтелектуальний модуль планування схеми відеоспостереження Волик Олексій Інтелектуальний модуль планування схеми відеоспостереження [Електронний ресурс] / О. Волик, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22679.
3. Тасьмук Дмитро, Месюра Володимир Оптимізація міського трафіку за допомогою генетичного алгоритму Тасьмук Дмитро Оптимізація міського трафіку за допомогою генетичного алгоритму [Текст] / Д. Тасьмук, В. Месюра // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 24-25.
4. Гранік Михайло, Месюра Володимир Аналіз методів оцінювання правдивості новинної інформації Гранік Михайло Аналіз методів оцінювання правдивості новинної інформації [Електронний ресурс] / М. Гранік, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22684.
5. Никуляк А. В., Месюра В. І. Модуль керування товарними запасами серверна частина Никуляк А. В. Модуль керування товарними запасами серверна частина [Електронний ресурс] / А. В. Никуляк, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4977.
6. Месюра В. І., Щербіна Є. С. Аналіз мов написання смарт контрактів існуючих криптовалют Месюра В. І. Аналіз мов написання смарт контрактів існуючих криптовалют [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, Є. С. Щербіна // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5426.
7. Педоренко Владислав, Месюра Володимир Використання RESTful API при розробці модуля керування товарними запасами Педоренко Владислав Використання RESTful API при розробці модуля керування товарними запасами [Текст] / А. Сотнікова, О. Сілагін // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 218-220.
8. Тасьмук Дмитро, Месюра Володимир Визначення параметрів алгоритму оптимізації керування рухом на перехресті Тасьмук Дмитро Визначення параметрів алгоритму оптимізації керування рухом на перехресті [Електронний ресурс] / Д. Тасьмук, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22728.
9. Педоренко В., Месюра В. І. Модуль керування товарними запасами клієнтська частина Педоренко В. Модуль керування товарними запасами клієнтська частина [Електронний ресурс] / В. Педоренко, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4971.
10. Никуляк Артем, Месюра Володимир Веб-додаток управління товарними запасами на основі трирівневої архітектури Никуляк Артем Веб-додаток управління товарними запасами на основі трирівневої архітектури [Текст] / А. Сотнікова, О. Сілагін // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 214-215.
11. Малиновський Володимир, Месюра Володимир Планування спортивних турнірів на основі програмування в обмеженнях Малиновський Володимир Планування спортивних турнірів на основі програмування в обмеженнях [Електронний ресурс] / В. Малиновський, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22707.
12. Месюра В. І. Гібридна система з прозорою інтерпретацєю результатів машинного навчання Месюра В. І. Гібридна система з прозорою інтерпретацєю результатів машинного навчання [Електронний ресурс] / В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5390.
13. Корчиста Ольга, Месюра Володимир Гібридний модуль планування шляху мобільного робота у динамічному середовищі Корчиста Ольга Гібридний модуль планування шляху мобільного робота у динамічному середовищі [Текст] / О. Корчиста // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 26-27.
14. Корчиста О. В., Месюра В. І. Навігація мобільного робота у динамічному середовищі Корчиста О. В. Навігація мобільного робота у динамічному середовищі [Електронний ресурс] / О. В. Корчиста, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4894.
15. Цикра В. О., Месюра В. І. Дослідження та порівняльний аналіз методів екстраполяції для прогнозування доходів малого бізнесу Цикра В. О. Дослідження та порівняльний аналіз методів екстраполяції для прогнозування доходів малого бізнесу [Електронний ресурс] / В. О. Цикра, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5210.
16. Щербіна Євгеній, Месюра Володимир Аналіз мов написання смарт контрактів існуючих криптовалют Щербіна Євгеній Аналіз мов написання смарт контрактів існуючих криптовалют [Текст] / Є. Щербіна, В. Месюра // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 186-187.
17. Корчиста Ольга, Месюра Володимир Розробка нечіткої бази знань гібридного модулю планування шляху Корчиста Ольга Розробка нечіткої бази знань гібридного модулю планування шляху [Електронний ресурс] / О. Корчиста, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22700.
18. Гранік Михайло, Месюра Володимир Обгрунтування доцільності використання глибинного навчання для розв`язання задач розпізнавання неправдивих новин Гранік Михайло Обгрунтування доцільності використання глибинного навчання для розв`язання задач розпізнавання неправдивих новин [Текст] / М. Гранік, В. Месюра // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 202-203.
19. Лавренюк А. О., Месюра В. І. Використання багатокритеріального генетичного алгоритму для покращення прозорості результатів машинного навчання Лавренюк А. О. Використання багатокритеріального генетичного алгоритму для покращення прозорості результатів машинного навчання [Електронний ресурс] / А. О. Лавренюк, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5459.
20. Тасьмук Д. І., Месюра В. І. Задача розфарбування графу для керування рухом на перехресті Тасьмук Д. І. Задача розфарбування графу для керування рухом на перехресті [Електронний ресурс] / Д. І. Тасьмук, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5277.
21. Месюра В. І., Гранік М. О. Розробка теоретико-методичних засад оцінювання правдивості новинної інформації. визначення неправдивих новин за допомогою наївного баєсівого класифікатора Месюра В. І. Розробка теоретико-методичних засад оцінювання правдивості новинної інформації. визначення неправдивих новин за допомогою наївного баєсівого класифікатора [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, М. О. Гранік // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5395.
22. Долганевич Андрій, Месюра Володимир Розробка моделі оперативного планування виробництва Долганевич Андрій Розробка моделі оперативного планування виробництва [Електронний ресурс] / А. Долганевич, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22692.
23. Малиновський В. В., Месюра В. І. Застосуання меметичного алгоритму для розв`язання багатоекстремальних задач Малиновський В. В. Застосуання меметичного алгоритму для розв`язання багатоекстремальних задач [Електронний ресурс] / В. В. Малиновський, В. І. Месюра // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5460.
24. Лавренюк Андрій, Месюра Володимир Дослідження моделей інтелектуального аналізу даних для побудови систем кредитного скорингу Лавренюк Андрій Дослідження моделей інтелектуального аналізу даних для побудови систем кредитного скорингу [Електронний ресурс] / А. Лавренюк, В. Месюра // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22706.
25. Долганевич А. О., Месюра В. І. Алгоритм евристичного пошуку шляху в динамічніх середовищах Долганевич А. О. Алгоритм евристичного пошуку шляху в динамічніх середовищах [Електронний ресурс] / А. О. Долганевич, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2226.
26. Месюра В. І., Малиновський В. С. Інтелектуальний модуль евристичного пошуку для задачі про турніри Месюра В. І. Інтелектуальний модуль евристичного пошуку для задачі про турніри [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, В. С. Малиновський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2224.
27. Сімоненко Д. В., Месюра В. І. Мультиагентна система маршрутизації на основі мурашкового алгоритму Сімоненко Д. В. Мультиагентна система маршрутизації на основі мурашкового алгоритму [Електронний ресурс] / Д. В. Сімоненко, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2223.
28. Щербіна Є. С., Месюра В. І. Програмна реалізація ядра криптовалюти Щербіна Є. С. Програмна реалізація ядра криптовалюти [Електронний ресурс] / Є. С. Щербіна, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2222.
29. Лавренюк А. О., Месюра В. І. Система скорінгової оцінки кредитоспроможності позичальника на основі нечіткої нейронної мережі Лавренюк А. О. Система скорінгової оцінки кредитоспроможності позичальника на основі нечіткої нейронної мережі [Електронний ресурс] / А. О. Лавренюк, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2221.
30. Гранік М. О., Месюра В. І. Метод визначення схожості новинних текстів шляхом порівняння їх заголовків із використанням задачі про призначення Гранік М. О. Метод визначення схожості новинних текстів шляхом порівняння їх заголовків із використанням задачі про призначення [Електронний ресурс] / М. О. Гранік, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/1831.
31. Яланський Д. А., Месюра В. І. Підвищення надійності серверних систем шляхом комплексного поєднання різнорівневих медодів балансування Яланський Д. А. Підвищення надійності серверних систем шляхом комплексного поєднання різнорівневих медодів балансування [Електронний ресурс] / Д. А. Яланський, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2157.
32. Тасьмук Д. І., Месюра В. І. Розробка інтелектуального чат-боту кафедри комп`ютерних наук Тасьмук Д. І. Розробка інтелектуального чат-боту кафедри комп`ютерних наук [Електронний ресурс] / Д. І. Тасьмук, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2042.
33. Корчиста О. В., Месюра В. І. Інтелектуальний модуль планування шляху мобільного робота; Intelligent Path Planning Of Mobile Robot Корчиста О. В. Інтелектуальний модуль планування шляху мобільного робота; Intelligent Path Planning Of Mobile Robot [Електронний ресурс] / О. В. Корчиста, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2026.
34. Дикий О. В., Месюра В. І. Інтелектуальна система «дієтолог» Дикий О. В. Інтелектуальна система «дієтолог» [Електронний ресурс] / О. В. Дикий, В. І. Месюра // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/1965.
35. Гранік Михайло, Месюра В. І. Алгоритм визначення схожості текстів новин на основі поліноміального хешування Гранік, Михайло Алгоритм визначення схожості текстів новин на основі поліноміального хешування [Текст] / М. Гранік, В. Месюра // Proceedings of the tenth international scientific-practical conference «Internet-Education-Science» (IES-2016), Vinnytsia, 11-14 October, 2016. - Vinnytsia : VNTU, 2016. - С. 34-36.
36. Дикий Олександр, Лисак Н. В., Месюра В. І. Аналіз і оцінювання фінансового економічного стану підприємства на основі нечіткої логіки Дикий Олександр Аналіз і оцінювання фінансового економічного стану підприємства на основі нечіткої логіки [Текст] / О. Дикий, Н. Лисак, В. Месюра // Proceedings of the tenth international scientific-practical conference «Internet-Education-Science» (IES-2016), Vinnytsia, 11-14 October, 2016. - Vinnytsia : VNTU, 2016. - С. 32-33.
37. Месюра В. І., Оленчук Д. С. Використання дерев рішень для визначення потенційних покупців товару Месюра В. І. Використання дерев рішень для визначення потенційних покупців товару [Електронний ресурс] / В. І. Месюра, Д. С. Оленчук // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1154.
38. Дикий О. В., Месюра В. І. Оцінка фінансового стану підприємства з використанням нечіткої логіки Дикий О. В. Оцінка фінансового стану підприємства з використанням нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. В. Дикий, В. І. Месюра // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1140.
39. Хрущак В. В., Месюра В. І. Інформаційна технологія сумарізації документів Хрущак В. В. Інформаційна технологія сумарізації документів [Електронний ресурс] / В. В. Хрущак, В. І. Месюра // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1012.
40. Лавренюк А. О., Месюра В. І. Інтелектуальний модуль аналізу даних для кредитного скорингу Лавренюк А. О. Інтелектуальний модуль аналізу даних для кредитного скорингу [Електронний ресурс] / А. О. Лавренюк, В. І. Месюра // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1123.
41. Сімоненко Д. В., Месюра В. І. Кооперативне навчання агентів маршрутизації у мобільних комп`ютерних мережах Сімоненко Д. В. Кооперативне навчання агентів маршрутизації у мобільних комп`ютерних мережах [Електронний ресурс] / Д. В. Сімоненко, В. І. Месюра // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/846.
42. Месюра В. І., Томчук М. А., Ситник К. П. Інтелектуальна система управління мобільним роботом на основі нечітких нейронних мереж Месюра В. І. Інтелектуала система управління мобільним 
 роботом на основі нечітких нейронних мереж [Текст] / В. І. Месюра, М. А. Томчук, К. П. Ситник // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні системи і технології", Суми, 14-16 травня 2014 р. – 2014. – С. 103.
43. Месюра В. І., Томчук М. А., Ситник К. П. Інтелектуала система управління мобільним роботом на основі нечітких нейронних мереж СумДУ
44. Месюра В. І., Ситник Костянтин Реконструкція перешкод за зображенням для забезпечення точності управління автономним мобільним роботом Месюра, В. Реконструкція перешкод за зображенням для забезпечення точності управління автономним мобільним роботом [Текст] / Володимир Месюра, Костянтин Ситник // Proceedings of the ninth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2014), Vinnytsia, 14 - 17 October, 2014. - Vinnytsia : VNTU, 2014. - С. 46-47.
45. Гранік Михайло, Месюра В. І. Нечітка система прийняття рішень щодо максимального розрізу графа Гранік, М. Нечітка система прийняття рішень щодо максимального розрізу графа [Текст] / Михайло Гранік, Володимир Месюра // Proceedings of the ninth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2014), Vinnytsia, 14 - 17 October, 2014. - Vinnytsia : VNTU, 2014. - С. 10-11.
46. Бендерук Юлія, Месюра В. І. Використання навчання на основі протиставлення для розв`язання задачі про розподіл економічного навантаження при виробництві продукції на основі методу рою часток Бендерук, Ю. Використання навчання на основі протиставлення для розв`язання задачі про розподіл економічного навантаження при виробництві продукції на основі методу рою часток [Текст] / Юлія Бендерук, Володимир Месюра // Proceedings of the ninth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2014), Vinnytsia, 14 - 17 October, 2014. - Vinnytsia : VNTU, 2014. - С. 8-9.
47. Месюра В. І., Арсенюк І. Р., Журавльова Наталiя Василiвна Принципи та проблеми розвитку всеукраїнської студентської олiмпiади з програмування Месюра, В. Принципи та проблеми розвитку всеукраїнської студентської олiмпiади з програмування [Текст] / Володимир Месюра, Iгор Арсенюк, Наталiя Журавльова // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 96-97.
48. Грабко В. В., Месюра В. І., Арсенюк І. Р. Створення централiзованої системи iнтернет-пiдтримки процесу навчання студентiв програмуванню Грабко, В. Створення централiзованої системи iнтернет-пiдтримки процесу навчання студентiв
програмуванню [Текст] / Володимир Грабко, Володимир Месюра, Iгор Арсенюк // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 54-55.
49. Месюра В. І., Островська Марiя, Полiщук Олексiй Використання активних секвенцiйних фiльтрiв для динамiчного реагування на змiни онтологiї кiберiнфраструктури на основi мiкроблогiнгу Месюра, В. Використання активних секвенцiйних фiльтрiв для динамiчного реагування на змiни онтологiї кiберiнфраструктури на основi мiкроблогiнгу [Текст] / Володимир Месюра, Марiя Островська, Олексiй Полiщук // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 43-44.
50. Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Савчук В. В. Адаптивний алгоритм керування радіокерованим візком Арсенюк І. Р. Адаптивний алгоритм керування радіокерованим візком [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, В. В. Савчук // П`ята міжнародна конференція «Інтернет – освіта – наука – 2006» (ІОН – 2006), 10 – 14 жовтня, 2006 р. : збірник матеріалів конференції. – Вінниця : УІВЕСУМ-Вінниця, 2006. – Т. 2. - С. 583 – 585.
51. Байда Н. П., Месюра В. И., Ефименко А. Я., Месюра В. І. Метод идентификации компонентов в печатных узлах неизвестной структуры Байда Н. П. Метод идентификации компонентов в печатных узлах неизвестной структуры [Текст] / Н. П. Байда, В. И. Месюра, А. Я. Ефименко //	Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика : материалы конф. с междунар. участием. - Харьков, ХГПУ, 1994. - С. 213.